Yazılım Testi Nedir? Test Odaklı Yazılım Geliştirme

Kerimcan Yektek
6/6/2024

Yazılım testi, bir yazılım uygulamasının belirli gereksinimlere uygun olup olmadığını belirlemek ve olası hataları tespit etmek amacıyla yapılan inceleme ve değerlendirme sürecidir. Yazılım geliştirme süreçlerinde kritik bir öneme sahip olan yazılım testi, kalite güvencesini sağlamak, müşteri memnuniyetini artırmak ve yazılım hatalarını en aza indirmek için gereklidir. Bu makalede, yazılım testinin ne olduğunu, test odaklı yazılım geliştirme yöntemlerini ve yazılım testinin önemini ve avantajlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Yazılım Testi Nedir?

Yazılım testi, yazılım ürününün belirli gereksinimlere göre çalışıp çalışmadığını doğrulamak, işlevselliğini, güvenilirliğini, performansını ve diğer özelliklerini kontrol etmek için yapılan bir dizi faaliyeti içerir. Bu faaliyetler, yazılımın belirli gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını ve olası hataların olup olmadığını belirlemeyi amaçlar. Aynı zamanda hataların erken aşamada tespit edilmesini sağlayarak maliyetli düzeltmelerden kaçınılmasına yardımcı olur.

Test Odaklı Yazılım Geliştirme (TDD)

Test odaklı yazılım geliştirme ya da test driven development (TDD), yazılım geliştirme sürecinde testlerin yazılım kodundan önce oluşturulmasını öngören bir yöntemdir. TDD, yazılımcıların öncelikle yazılımın ne yapması gerektiğini belirlemelerini ve buna uygun test senaryoları yazmalarını sağlar. Bu yöntem, yazılım geliştirme sürecinde hataları erken aşamada tespit etmeyi ve yazılımın daha kaliteli olmasını hedefler.

TDD'nin temel adımları şunlardır:

 1. Test Yazma: Yazılımın belirli bir işlevini test etmek için birim test yazılır.
 2. Kod Yazma: Testi geçmek için gerekli minimum kod yazılır.
 3. Testi Çalıştırma: Test çalıştırılır ve kodun testi geçip geçmediği kontrol edilir.
 4. Refaktörizasyon: Kodun yapısı iyileştirilir ve testler yeniden çalıştırılır.

TDD'nin avantajları arasında, daha az hata, daha iyi tasarım ve daha yüksek kod kalitesi bulunur.

Yazılım Test Türleri

Yazılım testleri, fonksiyonel testler (functional testing) ve fonksiyonel olmayan testler (non-functional testing) olarak iki ana kategoriye ayrılır. Her iki kategori de yazılımın farklı yönlerini test etmek için kullanılır.

Fonksiyonel Testler

Fonksiyonel testler, yazılımın belirli işlevlerini ve özelliklerini test etmeyi amaçlar. Bu testler, yazılımın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

Birim Testi (Unit Testing)

Birim testi, yazılım geliştirme sürecinin temel taşlarından biridir. Kodun en küçük birimlerini, genellikle fonksiyonları veya yöntemleri izole ederek test eder. Bu testler, her bir birimin bağımsız olarak doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve yazılım hatalarını erken aşamada tespit etmeye yardımcı olur. Birim testleri, özellikle TDD (Test Odaklı Geliştirme) metodolojisinin kritik bir parçasıdır. Geliştiriciler, yazdıkları kodun doğru sonuçlar verdiğinden emin olmak için birim testlerini sıklıkla kullanırlar. Bu testler, yazılımın modüler yapısının korunmasına ve yeni özelliklerin eklenmesinin daha güvenli bir şekilde yapılmasına olanak tanır.

Entegrasyon Testi (Integration Testing)

Entegrasyon testi, birim testlerinden sonra gelir ve yazılımın farklı modüllerinin birlikte çalışmasını kontrol eder. Bu testler, modüller arasındaki etkileşimlerin ve veri alışverişinin doğru olup olmadığını doğrular. Örneğin, bir kullanıcı kayıt modülünün bir ödeme modülüyle entegrasyonunun sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Entegrasyon testleri, sistemin parçalarının birlikte sorunsuz çalışmasını sağlamaya yardımcı olur ve entegrasyon hatalarının erken tespit edilmesini sağlar. Bu test türü, büyük ve karmaşık projelerde özellikle önemlidir çünkü modüller arasındaki uyumsuzlukları ve veri formatı hatalarını tespit etmeye yardımcı olur.

Uçtan Uca Test (End-to-End Testing)

Uçtan uca test, yazılımın tüm iş akışını baştan sona test eder. Kullanıcı perspektifinden yapılan bu testler, gerçek dünyada yazılımın nasıl performans gösterdiğini simüle eder. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde bir kullanıcının ürün aramasından ödeme yapmasına kadar olan süreci test eder. Bu testler, yazılımın tüm bileşenlerinin bir arada doğru çalıştığını ve kullanıcı deneyiminin sorunsuz olduğunu doğrular. Uçtan uca testler, genellikle otomasyon araçları kullanılarak gerçekleştirilir ve yazılımın kullanıcı beklentilerini karşıladığını garanti altına alır.

Smoke Testi (Smoke Testing)

Smoke testi, yazılımın temel işlevlerinin doğru çalışıp çalışmadığını hızlı bir şekilde kontrol eden yüzeysel bir testtir. Bu testler, yeni bir sürüm yayınlanmadan önce yapılır ve yazılımın kritik fonksiyonlarının çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder. Smoke testi, daha derinlemesine testlerin yapılabilir olup olmadığını belirlemek için kullanılır ve ciddi hataların erken aşamada tespit edilmesine yardımcı olur.

Sağlamlık Testi (Sanity Testing)

Sağlamlık testi, küçük değişiklikler veya hata düzeltmelerinden sonra yazılımın hala doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir test türüdür. Smoke testine benzer, ancak daha dar bir kapsamda gerçekleştirilir. Bu testler, yazılımın genel işlevselliğinin korunup korunmadığını ve yapılan değişikliklerin mevcut işlevleri bozup bozmadığını kontrol eder.

Regresyon Testi (Regression Testing)

Regresyon testi, yazılımda yapılan değişikliklerin mevcut işlevselliği olumsuz etkileyip etkilemediğini kontrol eder. Yeni özellikler eklendikten veya hata düzeltmeleri yapıldıktan sonra yazılımın hala düzgün çalışıp çalışmadığını doğrular. Bu testler, yazılımın her sürümünde düzenli olarak yapılır ve genellikle otomatik test araçları ile gerçekleştirilir. Regresyon testleri, yazılımın güvenilirliğini ve kalitesini korumak için kritiktir, çünkü önceki sürümlerde doğru çalışan özelliklerin bozulmadığını garanti eder.

Kabul Testi (Acceptance Testing)

Kabul testi, yazılımın son kullanıcı gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için yapılan bir testtir. Bu testler, kullanıcılar veya müşteriler tarafından gerçekleştirilir ve yazılımın belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını belirler. Kabul testleri, yazılımın gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğini ve kullanıcı beklentilerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Bu testler, yazılımın teslimat öncesinde nihai onayını almak için kullanılır.

Beyaz Kutu Testi (White-Box Testing)

Beyaz kutu testi, yazılımın iç yapısını, kodunu ve mantığını inceleyerek yapılan bir testtir. Geliştiriciler, kodun belirli bölümlerini ve mantıksal akışlarını test ederler. Bu testler, kodun düzgün çalıştığını ve mantıksal hataların olmadığını kontrol eder. Beyaz kutu testleri, yazılımın performansını, güvenliğini ve kalitesini artırmak için kullanılır.

Siyah Kutu Testi (Black-Box Testing)

Siyah kutu testi, yazılımın iç yapısını bilmeden, sadece dış işlevselliğini test etmeyi amaçlar. Bu testler, yazılımın belirlenen gereksinimlere göre doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Kullanıcıların yazılımı nasıl kullanacağını simüle eder ve girişlerin doğru çıktılar ürettiğini doğrular. Siyah kutu testleri, yazılımın fonksiyonel gereksinimlerini karşıladığını ve kullanıcı beklentilerine uygun olduğunu kontrol eder.

Arayüz Testi (Interface Testing)

Arayüz testi, yazılımın farklı modüller veya sistemler arasındaki etkileşimlerini ve veri alışverişini test eder. Bu testler, yazılımın arayüzlerinin doğru çalışıp çalışmadığını ve veri alışverişinin sorunsuz olduğunu kontrol eder. Arayüz testleri, API'ler, web servisleri, veri tabanları ve diğer sistemlerle entegrasyonları test eder. Bu testler, modüller arasındaki uyumsuzlukları, veri formatı hatalarını ve entegrasyon sorunlarını tespit etmeye yardımcı olur.

Fonksiyonel Olmayan Testler

Fonksiyonel olmayan testler, yazılımın performans, güvenilirlik, kullanılabilirlik gibi özelliklerini test eder. Bu testler, yazılımın nasıl çalıştığını değerlendirir.

Fonksiyonel olmayan testler için fazlasıyla seçenek bulunmaktadır. En popüler olanlardan bahsedecek olursak:

Stres Testi (Stress Testing)

Stres testi, yazılımın performans sınırlarını test eder ve aşırı yük altında nasıl davrandığını kontrol eder. Bu testler, yazılımın normal çalışma koşullarının ötesine geçerek, sistemin dayanıklılığını ve performansını ölçer. Stres testi, yazılımın aşırı yüklenme durumunda nasıl tepki verdiğini ve kritik hataların meydana gelip gelmediğini belirler. Bu test türü, özellikle yüksek trafik beklenen uygulamalar için önemlidir. Stres testi, sistemin sınırlarını zorlayarak potansiyel performans darboğazlarını ve güvenilirlik sorunlarını ortaya çıkarır.

Performans Testi (Performance Testing)

Performans testi, yazılımın hızını, yanıt süresini, kaynak kullanımını ve genel performansını ölçer. Bu testler, yazılımın belirli yükler altında nasıl çalıştığını ve performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirler. Performans testi, yazılımın kullanıcılar için yeterince hızlı ve verimli olup olmadığını değerlendirir. Bu testler, yazılımın optimize edilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması için kritiktir. Performans testleri, genellikle yük testi ve stres testi ile birlikte kullanılır.

Yük Testi (Load Testing)

Yük testi, yazılımın belirli bir yük altında nasıl performans gösterdiğini kontrol eder. Bu testler, yazılımın çok sayıda kullanıcı tarafından aynı anda kullanılması durumunda nasıl davrandığını belirler. Yük testi, yazılımın belirlenen performans kriterlerine ulaşıp ulaşmadığını ve beklenen kullanıcı yükünü kaldırıp kaldıramayacağını ölçer. Yük testi, yazılımın ölçeklenebilirliğini ve performansını değerlendirmek için önemlidir. Bu testler, yazılımın yüksek trafikli durumlarda kullanıcı deneyimini nasıl etkilediğini belirler.

Güvenlik Testi (Security Testing)

Güvenlik testi, yazılımın güvenlik açıklarını ve zayıflıklarını belirlemek için yapılan bir testtir. Bu testler, yazılımın yetkisiz erişimlere, veri sızıntılarına ve diğer güvenlik tehditlerine karşı ne kadar korumalı olduğunu kontrol eder. Güvenlik testleri, yazılımın güvenliğini artırmak ve kullanıcı verilerini korumak için kritiktir. Bu testler, SQL enjeksiyonu, XSS (Cross-Site Scripting) ve diğer yaygın güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılır. Güvenlik testleri, yazılımın güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır.

Yazılım Testinin Avantajları

Yazılım testi, yazılımın güvenilirliğini ve kalitesini artırmanın yanı sıra birçok avantaj sunar:

 1. Hata Tespiti ve Düzeltme: Yazılım testi, hataların erken aşamada tespit edilmesini sağlar ve bu sayede maliyetli düzeltmelerin önüne geçilir.
 2. Kalite Güvencesi: Yazılım testi, yazılımın belirlenen kalite standartlarına uygun olduğunu doğrular.
 3. Müşteri Memnuniyeti: Yazılım testi, müşteri beklentilerini karşılayan kaliteli ve güvenilir yazılımlar üretmeyi sağlar.
 4. Geliştirme Sürecinin İyileştirilmesi: Yazılım testi, yazılım geliştirme sürecinde iyileştirmeler yapmayı ve süreçleri daha verimli hale getirmeyi sağlar.

Özetle, yazılım testi yazılım geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yazılımın kalitesini, güvenilirliğini ve performansını artırmak için kritik bir rol oynar. Test odaklı yazılım geliştirme (TDD) gibi yöntemler, yazılım hatalarını erken aşamada tespit etmeyi ve yazılımın daha kaliteli olmasını sağlamayı hedefler. Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler, yazılımın farklı yönlerini test ederek kapsamlı bir kalite güvencesi sunar. Yazılım testi, müşteri memnuniyetini artırmak ve yazılım hatalarını en aza indirmek için vazgeçilmez bir süreçtir.

Katılımcılarımıza Tavsiyelerimiz
Daha Fazla

Yazılım Testi Nedir? Test Odaklı Yazılım Geliştirme

Yazılım testi, bir yazılım uygulamasının belirli gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bir dizi süreçtir.

Yazılım testi, bir yazılım uygulamasının belirli gereksinimlere uygun olup olmadığını belirlemek ve olası hataları tespit etmek amacıyla yapılan inceleme ve değerlendirme sürecidir. Yazılım geliştirme süreçlerinde kritik bir öneme sahip olan yazılım testi, kalite güvencesini sağlamak, müşteri memnuniyetini artırmak ve yazılım hatalarını en aza indirmek için gereklidir. Bu makalede, yazılım testinin ne olduğunu, test odaklı yazılım geliştirme yöntemlerini ve yazılım testinin önemini ve avantajlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Yazılım Testi Nedir?

Yazılım testi, yazılım ürününün belirli gereksinimlere göre çalışıp çalışmadığını doğrulamak, işlevselliğini, güvenilirliğini, performansını ve diğer özelliklerini kontrol etmek için yapılan bir dizi faaliyeti içerir. Bu faaliyetler, yazılımın belirli gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını ve olası hataların olup olmadığını belirlemeyi amaçlar. Aynı zamanda hataların erken aşamada tespit edilmesini sağlayarak maliyetli düzeltmelerden kaçınılmasına yardımcı olur.

Test Odaklı Yazılım Geliştirme (TDD)

Test odaklı yazılım geliştirme ya da test driven development (TDD), yazılım geliştirme sürecinde testlerin yazılım kodundan önce oluşturulmasını öngören bir yöntemdir. TDD, yazılımcıların öncelikle yazılımın ne yapması gerektiğini belirlemelerini ve buna uygun test senaryoları yazmalarını sağlar. Bu yöntem, yazılım geliştirme sürecinde hataları erken aşamada tespit etmeyi ve yazılımın daha kaliteli olmasını hedefler.

TDD'nin temel adımları şunlardır:

 1. Test Yazma: Yazılımın belirli bir işlevini test etmek için birim test yazılır.
 2. Kod Yazma: Testi geçmek için gerekli minimum kod yazılır.
 3. Testi Çalıştırma: Test çalıştırılır ve kodun testi geçip geçmediği kontrol edilir.
 4. Refaktörizasyon: Kodun yapısı iyileştirilir ve testler yeniden çalıştırılır.

TDD'nin avantajları arasında, daha az hata, daha iyi tasarım ve daha yüksek kod kalitesi bulunur.

Yazılım Test Türleri

Yazılım testleri, fonksiyonel testler (functional testing) ve fonksiyonel olmayan testler (non-functional testing) olarak iki ana kategoriye ayrılır. Her iki kategori de yazılımın farklı yönlerini test etmek için kullanılır.

Fonksiyonel Testler

Fonksiyonel testler, yazılımın belirli işlevlerini ve özelliklerini test etmeyi amaçlar. Bu testler, yazılımın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

Birim Testi (Unit Testing)

Birim testi, yazılım geliştirme sürecinin temel taşlarından biridir. Kodun en küçük birimlerini, genellikle fonksiyonları veya yöntemleri izole ederek test eder. Bu testler, her bir birimin bağımsız olarak doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve yazılım hatalarını erken aşamada tespit etmeye yardımcı olur. Birim testleri, özellikle TDD (Test Odaklı Geliştirme) metodolojisinin kritik bir parçasıdır. Geliştiriciler, yazdıkları kodun doğru sonuçlar verdiğinden emin olmak için birim testlerini sıklıkla kullanırlar. Bu testler, yazılımın modüler yapısının korunmasına ve yeni özelliklerin eklenmesinin daha güvenli bir şekilde yapılmasına olanak tanır.

Entegrasyon Testi (Integration Testing)

Entegrasyon testi, birim testlerinden sonra gelir ve yazılımın farklı modüllerinin birlikte çalışmasını kontrol eder. Bu testler, modüller arasındaki etkileşimlerin ve veri alışverişinin doğru olup olmadığını doğrular. Örneğin, bir kullanıcı kayıt modülünün bir ödeme modülüyle entegrasyonunun sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Entegrasyon testleri, sistemin parçalarının birlikte sorunsuz çalışmasını sağlamaya yardımcı olur ve entegrasyon hatalarının erken tespit edilmesini sağlar. Bu test türü, büyük ve karmaşık projelerde özellikle önemlidir çünkü modüller arasındaki uyumsuzlukları ve veri formatı hatalarını tespit etmeye yardımcı olur.

Uçtan Uca Test (End-to-End Testing)

Uçtan uca test, yazılımın tüm iş akışını baştan sona test eder. Kullanıcı perspektifinden yapılan bu testler, gerçek dünyada yazılımın nasıl performans gösterdiğini simüle eder. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde bir kullanıcının ürün aramasından ödeme yapmasına kadar olan süreci test eder. Bu testler, yazılımın tüm bileşenlerinin bir arada doğru çalıştığını ve kullanıcı deneyiminin sorunsuz olduğunu doğrular. Uçtan uca testler, genellikle otomasyon araçları kullanılarak gerçekleştirilir ve yazılımın kullanıcı beklentilerini karşıladığını garanti altına alır.

Smoke Testi (Smoke Testing)

Smoke testi, yazılımın temel işlevlerinin doğru çalışıp çalışmadığını hızlı bir şekilde kontrol eden yüzeysel bir testtir. Bu testler, yeni bir sürüm yayınlanmadan önce yapılır ve yazılımın kritik fonksiyonlarının çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder. Smoke testi, daha derinlemesine testlerin yapılabilir olup olmadığını belirlemek için kullanılır ve ciddi hataların erken aşamada tespit edilmesine yardımcı olur.

Sağlamlık Testi (Sanity Testing)

Sağlamlık testi, küçük değişiklikler veya hata düzeltmelerinden sonra yazılımın hala doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir test türüdür. Smoke testine benzer, ancak daha dar bir kapsamda gerçekleştirilir. Bu testler, yazılımın genel işlevselliğinin korunup korunmadığını ve yapılan değişikliklerin mevcut işlevleri bozup bozmadığını kontrol eder.

Regresyon Testi (Regression Testing)

Regresyon testi, yazılımda yapılan değişikliklerin mevcut işlevselliği olumsuz etkileyip etkilemediğini kontrol eder. Yeni özellikler eklendikten veya hata düzeltmeleri yapıldıktan sonra yazılımın hala düzgün çalışıp çalışmadığını doğrular. Bu testler, yazılımın her sürümünde düzenli olarak yapılır ve genellikle otomatik test araçları ile gerçekleştirilir. Regresyon testleri, yazılımın güvenilirliğini ve kalitesini korumak için kritiktir, çünkü önceki sürümlerde doğru çalışan özelliklerin bozulmadığını garanti eder.

Kabul Testi (Acceptance Testing)

Kabul testi, yazılımın son kullanıcı gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için yapılan bir testtir. Bu testler, kullanıcılar veya müşteriler tarafından gerçekleştirilir ve yazılımın belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını belirler. Kabul testleri, yazılımın gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğini ve kullanıcı beklentilerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Bu testler, yazılımın teslimat öncesinde nihai onayını almak için kullanılır.

Beyaz Kutu Testi (White-Box Testing)

Beyaz kutu testi, yazılımın iç yapısını, kodunu ve mantığını inceleyerek yapılan bir testtir. Geliştiriciler, kodun belirli bölümlerini ve mantıksal akışlarını test ederler. Bu testler, kodun düzgün çalıştığını ve mantıksal hataların olmadığını kontrol eder. Beyaz kutu testleri, yazılımın performansını, güvenliğini ve kalitesini artırmak için kullanılır.

Siyah Kutu Testi (Black-Box Testing)

Siyah kutu testi, yazılımın iç yapısını bilmeden, sadece dış işlevselliğini test etmeyi amaçlar. Bu testler, yazılımın belirlenen gereksinimlere göre doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Kullanıcıların yazılımı nasıl kullanacağını simüle eder ve girişlerin doğru çıktılar ürettiğini doğrular. Siyah kutu testleri, yazılımın fonksiyonel gereksinimlerini karşıladığını ve kullanıcı beklentilerine uygun olduğunu kontrol eder.

Arayüz Testi (Interface Testing)

Arayüz testi, yazılımın farklı modüller veya sistemler arasındaki etkileşimlerini ve veri alışverişini test eder. Bu testler, yazılımın arayüzlerinin doğru çalışıp çalışmadığını ve veri alışverişinin sorunsuz olduğunu kontrol eder. Arayüz testleri, API'ler, web servisleri, veri tabanları ve diğer sistemlerle entegrasyonları test eder. Bu testler, modüller arasındaki uyumsuzlukları, veri formatı hatalarını ve entegrasyon sorunlarını tespit etmeye yardımcı olur.

Fonksiyonel Olmayan Testler

Fonksiyonel olmayan testler, yazılımın performans, güvenilirlik, kullanılabilirlik gibi özelliklerini test eder. Bu testler, yazılımın nasıl çalıştığını değerlendirir.

Fonksiyonel olmayan testler için fazlasıyla seçenek bulunmaktadır. En popüler olanlardan bahsedecek olursak:

Stres Testi (Stress Testing)

Stres testi, yazılımın performans sınırlarını test eder ve aşırı yük altında nasıl davrandığını kontrol eder. Bu testler, yazılımın normal çalışma koşullarının ötesine geçerek, sistemin dayanıklılığını ve performansını ölçer. Stres testi, yazılımın aşırı yüklenme durumunda nasıl tepki verdiğini ve kritik hataların meydana gelip gelmediğini belirler. Bu test türü, özellikle yüksek trafik beklenen uygulamalar için önemlidir. Stres testi, sistemin sınırlarını zorlayarak potansiyel performans darboğazlarını ve güvenilirlik sorunlarını ortaya çıkarır.

Performans Testi (Performance Testing)

Performans testi, yazılımın hızını, yanıt süresini, kaynak kullanımını ve genel performansını ölçer. Bu testler, yazılımın belirli yükler altında nasıl çalıştığını ve performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirler. Performans testi, yazılımın kullanıcılar için yeterince hızlı ve verimli olup olmadığını değerlendirir. Bu testler, yazılımın optimize edilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması için kritiktir. Performans testleri, genellikle yük testi ve stres testi ile birlikte kullanılır.

Yük Testi (Load Testing)

Yük testi, yazılımın belirli bir yük altında nasıl performans gösterdiğini kontrol eder. Bu testler, yazılımın çok sayıda kullanıcı tarafından aynı anda kullanılması durumunda nasıl davrandığını belirler. Yük testi, yazılımın belirlenen performans kriterlerine ulaşıp ulaşmadığını ve beklenen kullanıcı yükünü kaldırıp kaldıramayacağını ölçer. Yük testi, yazılımın ölçeklenebilirliğini ve performansını değerlendirmek için önemlidir. Bu testler, yazılımın yüksek trafikli durumlarda kullanıcı deneyimini nasıl etkilediğini belirler.

Güvenlik Testi (Security Testing)

Güvenlik testi, yazılımın güvenlik açıklarını ve zayıflıklarını belirlemek için yapılan bir testtir. Bu testler, yazılımın yetkisiz erişimlere, veri sızıntılarına ve diğer güvenlik tehditlerine karşı ne kadar korumalı olduğunu kontrol eder. Güvenlik testleri, yazılımın güvenliğini artırmak ve kullanıcı verilerini korumak için kritiktir. Bu testler, SQL enjeksiyonu, XSS (Cross-Site Scripting) ve diğer yaygın güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılır. Güvenlik testleri, yazılımın güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır.

Yazılım Testinin Avantajları

Yazılım testi, yazılımın güvenilirliğini ve kalitesini artırmanın yanı sıra birçok avantaj sunar:

 1. Hata Tespiti ve Düzeltme: Yazılım testi, hataların erken aşamada tespit edilmesini sağlar ve bu sayede maliyetli düzeltmelerin önüne geçilir.
 2. Kalite Güvencesi: Yazılım testi, yazılımın belirlenen kalite standartlarına uygun olduğunu doğrular.
 3. Müşteri Memnuniyeti: Yazılım testi, müşteri beklentilerini karşılayan kaliteli ve güvenilir yazılımlar üretmeyi sağlar.
 4. Geliştirme Sürecinin İyileştirilmesi: Yazılım testi, yazılım geliştirme sürecinde iyileştirmeler yapmayı ve süreçleri daha verimli hale getirmeyi sağlar.

Özetle, yazılım testi yazılım geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yazılımın kalitesini, güvenilirliğini ve performansını artırmak için kritik bir rol oynar. Test odaklı yazılım geliştirme (TDD) gibi yöntemler, yazılım hatalarını erken aşamada tespit etmeyi ve yazılımın daha kaliteli olmasını sağlamayı hedefler. Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler, yazılımın farklı yönlerini test ederek kapsamlı bir kalite güvencesi sunar. Yazılım testi, müşteri memnuniyetini artırmak ve yazılım hatalarını en aza indirmek için vazgeçilmez bir süreçtir.

BOOTCAMP

Partner şirketlerimiz, kendilerine özel Patika bootcamp’lerinden toplu işe alım yapıyor. Bu ücretsiz bootcamp'lere katıl, başarıyla mezun ol, ve hemen işe başla! Şu ana kadar binlerce kişi bootcamp'lerden sonra en iyi şirketlerde işe girdi.

Başvurulara açık programlarımız