Agile Nedir? Agile Yazılım Geliştirme

10/6/2024

Agile (çevik), son yıllarda yazılım geliştirme dünyasında sıkça adı duyulan ve kullanılan bir terimdir. Bu metodoloji, projelerin daha yönetilebilir parçalara ayrılmasını ve esneklik kazanmasını sağlayarak geliştirici ekiplerin daha verimli çalışmasını destekler ve müşteri memnuniyetini artırarak başarılı projelere imza atılmasına yardımcı olur.

Agile Nedir?

Agile, yazılım geliştirme projelerinde esneklik ve hız sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Katı ve sabit planlardan ziyade, değişen gereksinimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamayı hedefleyen bu metodoloji, 2001 yılında yayınlanan Agile Manifesto ile resmileşmiştir. Manifesto, yazılım geliştirme süreçlerinde dört temel değer ve 12 prensip belirlemiştir. Belirlenen değerler ve prensipler yazılım geliştirme süreçlerinin daha verimli ve etkili hale getirilmesine yardımcı olur.

Agile Yazılım Geliştirme Süreci

Agile yazılım geliştirme süreci, iteratif ve artımlı bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Proje küçük parçalara bölünerek her bir parça üzerinde ayrı ayrı çalışılır. Her bir iterasyon sonunda, çalışan bir yazılım parçası elde edilir ve bu parça müşteri veya son kullanıcı tarafından değerlendirilir. Bu sayede, projede erken dönemde hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi sağlanır. Ayrıca, bu süreç boyunca sürekli geri bildirim almak, yazılımın kalitesini artırır ve müşteri memnuniyeti sağlar.

Bu metodoloji, takım çalışmasını teşvik eder ve ekip üyeleri arasında sürekli iletişim ve işbirliği sağlar. Proje boyunca düzenli toplantılar ve geri bildirim oturumları düzenlenir. Bu toplantılar, ekibin projedeki ilerlemeyi değerlendirmesine ve gerektiğinde değişiklikler yapmasına olanak tanır. Bu yaklaşımıyla yazılım projelerinin daha dinamik ve esnek bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Agile Manifesto'nun Dört Ana Değeri

Bireyler ve Etkileşimler

Agile Manifesto'nun ilk değeri, bireyler ve etkileşimlere verilen önemi vurgular. Bu değer, süreçler ve araçlardan daha önemli olarak kabul edilir. Bir yazılım projesinin başarısında en kritik faktör, takım üyeleri arasındaki etkileşim ve işbirliğidir. Bireyler arası iletişim, karşılıklı güven ve saygıya dayalı olduğunda, ekip üyeleri daha yaratıcı ve verimli olabilirler.

Çalışan Yazılım

Agile Manifesto'nun ikinci değeri, çalışan yazılımın kapsamlı dokümantasyondan daha değerli olduğunu vurgular. Bu yaklaşım, müşterinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan ve kullanılabilir bir yazılım üretmeyi öncelikli hale getirir. Çalışan yazılım, müşteri tarafından doğrudan değerlendirilebilir ve geri bildirim alınabilir. Bu, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında yazılımın test edilmesini ve müşteri geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmesini sağlar. Böylece, proje sonunda müşteri ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren, hatasız ve kullanışlı bir ürün ortaya çıkar.

Müşteri İşbirliği

Agile Manifesto'nun üçüncü değeri, sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri işbirliğini öne çıkarır. Agile yaklaşımlarında, müşteri sürekli olarak projenin bir parçası olur ve düzenli geri bildirim sağlar. Bu işbirliği, müşteri beklentilerinin tam olarak anlaşılmasını ve projenin doğru yolda ilerlemesini sağlar. Müşteri ile yapılan düzenli toplantılar, değişen ihtiyaç ve önceliklere hızlı bir şekilde yanıt verilmesini mümkün kılar. Müşteri işbirliği, projenin başlangıcında belirlenen gereksinimlerin dışında kalan, ancak proje boyunca ortaya çıkan yeni ihtiyaçların da karşılanmasını sağlar. Bu sayede, müşteri memnuniyeti artar ve projenin başarısı garanti altına alınır.

Değişime Yanıt Verme

Agile Manifesto'nun dördüncü ve son değeri, bir planı takip etmekten ziyade değişime yanıt vermeyi vurgular. Yazılım projelerinde değişim kaçınılmazdır ve Agile, bu değişimleri bir tehdit olarak görmek yerine bir fırsat olarak değerlendirir. Esnek planlama ve kısa geliştirme döngüleri sayesinde, Agile ekipleri yeni bilgiler ve değişen koşullar doğrultusunda projelerini sürekli olarak uyarlayabilirler. Bu yaklaşım, projelerin başlangıçta belirlenen planlara körü körüne bağlı kalmasını engeller ve müşteri için en yüksek değeri üretmeye odaklanır.

Agile'ın 12 Temel Prensibi

 1. İlk ve en önemli öncelik, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla erken ve sürekli yazılım teslimi yapmaktır. Bu yaklaşım, müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesini ve yazılımın sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 2. Gereksinim değişiklikleri, ne kadar geç olursa olsun, memnuniyetle kabul edilir. Agile süreçleri, müşterinin rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olacak değişikliklere karşı esneklik gösterir. Değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamak, projenin başarısını artırır.
 3. Çalışan yazılımın birkaç haftadan birkaç aya kadar, tercihen kısa zaman aralıklarında, düzenli olarak teslim edilmesi hedeflenir. Kısa teslimat döngüleri, müşteri geri bildirimlerinin hızlı bir şekilde alınmasını ve yazılımın sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 4. İş insanları ve geliştiriciler projede günlük olarak birlikte çalışmalıdır. Bu işbirliği, proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan bilgi ve kaynakların paylaşılmasını sağlar. Günlük toplantılar ve etkileşimler, projenin doğru yönde ilerlemesini garanti eder.
 5. Projeler, motive olmuş bireyler etrafında inşa edilmelidir. Gerekli ortam ve destek sağlanarak, onlara verilen işi tamamlama güveni verilmelidir. Motive olmuş ekipler, daha verimli ve etkili çalışır, bu da projenin başarısını artırır.
 6. En etkili ve verimli bilgi aktarımı, yüz yüze yapılan konuşmalarla gerçekleşir. Yüz yüze iletişim, yanlış anlamaları önler ve bilgi akışını hızlandırır. Bu, ekip üyeleri arasında güçlü ilişkiler kurulmasına ve işbirliğinin artmasına yardımcı olur.
 7. İlerleme ölçütü olarak kullanılır. Çalışan yazılım, projedeki ilerlemeyi gösterir. Projenin her aşamasında çalışan yazılım parçalarının teslim edilmesi, projenin doğru yolda olduğunu ve hedeflere ulaşıldığını gösterir.
 8. Agile süreçleri, sponsorluklar, geliştiriciler ve kullanıcılar, sürdürülebilir bir hızda süresiz olarak ilerleyebilmelidir. Sürdürülebilir bir tempo, ekip üyelerinin uzun vadede verimli ve motive kalmasını sağlar.
 9. Teknik mükemmellik ve iyi tasarım sürekli olarak artırılmalıdır. Yüksek teknik standartlar ve kaliteli tasarım, yazılımın esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırır. Bu da uzun vadede yazılımın bakımını ve geliştirilmesini kolaylaştırır.
 10. Yapılmayan işin, yapılan iş kadar önemli olduğunun farkında olarak, gereksiz işleri en aza indirgemek gereklidir. Basitlik, yazılımın karmaşıklığını azaltır ve geliştirme sürecini hızlandırır. Gereksiz özellikler ve işlemlerden kaçınmak, projeyi daha yönetilebilir hale getirir.
 11. En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar, kendi kendine organize olan takımlardan çıkar. Özerk ekipler, daha yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilir. Bu ekipler, projede karşılaşılan zorluklara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilir.
 12. Takım, daha etkili olmak için düzenli aralıklarla nasıl daha etkili olacağına dair düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar. Düzenli geri bildirim oturumları, ekiplerin sürekli olarak gelişmesini ve performanslarını artırmasını sağlar.

Agile Yöntemleri

Agile metodolojisi, çeşitli yöntemler ve frameworkler kullanılarak uygulanabilir. Agile frameworkleri, yazılım geliştirme süreçlerini daha esnek, uyumlu ve müşteri odaklı hale getirmek amacıyla kullanılan yapılandırılmış yöntemlerdir. Bu frameworkler, ekiplerin iş süreçlerini düzenlemelerine, iş akışlarını optimize etmelerine ve müşteri gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olur.

İşte en yaygın kullanılan Agile frameworkleri ve detayları:

Scrum

Scrum, projeleri kısa döngüler halinde yöneterek her döngü sonunda çalışan bir ürün ortaya koyan bir Agile frameworküdür. Bu döngüler, genellikle iki ila dört hafta süren Sprint'ler olarak adlandırılır. Scrum, belirli roller, etkinlikler ve eserler etrafında organize edilmiştir.

Kanban

Kanban, iş akışını görselleştiren ve sürekli iyileştirme sağlayan bir Agile frameworküdür. Kanban panoları, ekiplerin iş yüklerini daha iyi yönetmelerine ve işlerin hangi aşamada olduğunu net bir şekilde görmelerine yardımcı olur.

Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP), yazılım geliştirme sürecinde müşteri katılımını artıran ve sürekli teslimat sağlayan bir Agile frameworküdür. XP, yazılımın kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

Lean

Lean, israfı minimize eden ve değer akışını optimize eden bir Agile frameworküdür. Lean, yazılım geliştirme süreçlerinde gereksiz işlemleri ortadan kaldırarak verimliliği artırmayı hedefler.

SAFe (Scaled Agile Framework)

SAFe, büyük ölçekli organizasyonlarda Agile yöntemlerinin uygulanmasını sağlayan bir frameworkdür. SAFe, birçok takımın koordineli bir şekilde çalışmasını ve büyük projelerin yönetilmesini sağlar.

Agile Çalışmanın Önemi

Agile metodolojisi, yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırır. Sürekli geri bildirim döngüleri ve düzenli yazılım teslimatları, müşterilerle uzun vadeli ilişkilerin güçlenmesini sağlar. Değişen gereksinimlere hızlı uyum sağlama yeteneği, projelerin piyasa değişikliklerine ve müşteri taleplerine hızla yanıt vermesini mümkün kılar.

Ekip üyeleri arasındaki sürekli iletişim ve işbirliğini teşvik eden bu yaklaşım, ekip içindeki etkileşimi artırır ve ortak bir hedefe odaklanmayı sağlar. Kısa iterasyonlar ve sürekli geri bildirim ile yazılım kalitesini ve genel proje verimliliğini artırır.

Projelerdeki risklerin erken dönemde tespit edilip yönetilmesine yardımcı olur. Ekiplerin düzenli olarak performanslarını değerlendirmelerine ve sürekli iyileştirme yapmalarına olanak tanır. Bu metodoloji, ekip üyelerinin proje boyunca daha motive ve bağlı hissetmelerini sağlar.

Our advice to our participants
More

Agile Nedir? Agile Yazılım Geliştirme

Agile, hızlı ve esnek yazılım geliştirme metodolojisidir. Takımlar, küçük iterasyonlarla çalışarak müşteri geri bildirimine göre projelerini sürekli iyileştirir.

Agile (çevik), son yıllarda yazılım geliştirme dünyasında sıkça adı duyulan ve kullanılan bir terimdir. Bu metodoloji, projelerin daha yönetilebilir parçalara ayrılmasını ve esneklik kazanmasını sağlayarak geliştirici ekiplerin daha verimli çalışmasını destekler ve müşteri memnuniyetini artırarak başarılı projelere imza atılmasına yardımcı olur.

Agile Nedir?

Agile, yazılım geliştirme projelerinde esneklik ve hız sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Katı ve sabit planlardan ziyade, değişen gereksinimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamayı hedefleyen bu metodoloji, 2001 yılında yayınlanan Agile Manifesto ile resmileşmiştir. Manifesto, yazılım geliştirme süreçlerinde dört temel değer ve 12 prensip belirlemiştir. Belirlenen değerler ve prensipler yazılım geliştirme süreçlerinin daha verimli ve etkili hale getirilmesine yardımcı olur.

Agile Yazılım Geliştirme Süreci

Agile yazılım geliştirme süreci, iteratif ve artımlı bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Proje küçük parçalara bölünerek her bir parça üzerinde ayrı ayrı çalışılır. Her bir iterasyon sonunda, çalışan bir yazılım parçası elde edilir ve bu parça müşteri veya son kullanıcı tarafından değerlendirilir. Bu sayede, projede erken dönemde hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi sağlanır. Ayrıca, bu süreç boyunca sürekli geri bildirim almak, yazılımın kalitesini artırır ve müşteri memnuniyeti sağlar.

Bu metodoloji, takım çalışmasını teşvik eder ve ekip üyeleri arasında sürekli iletişim ve işbirliği sağlar. Proje boyunca düzenli toplantılar ve geri bildirim oturumları düzenlenir. Bu toplantılar, ekibin projedeki ilerlemeyi değerlendirmesine ve gerektiğinde değişiklikler yapmasına olanak tanır. Bu yaklaşımıyla yazılım projelerinin daha dinamik ve esnek bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Agile Manifesto'nun Dört Ana Değeri

Bireyler ve Etkileşimler

Agile Manifesto'nun ilk değeri, bireyler ve etkileşimlere verilen önemi vurgular. Bu değer, süreçler ve araçlardan daha önemli olarak kabul edilir. Bir yazılım projesinin başarısında en kritik faktör, takım üyeleri arasındaki etkileşim ve işbirliğidir. Bireyler arası iletişim, karşılıklı güven ve saygıya dayalı olduğunda, ekip üyeleri daha yaratıcı ve verimli olabilirler.

Çalışan Yazılım

Agile Manifesto'nun ikinci değeri, çalışan yazılımın kapsamlı dokümantasyondan daha değerli olduğunu vurgular. Bu yaklaşım, müşterinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan ve kullanılabilir bir yazılım üretmeyi öncelikli hale getirir. Çalışan yazılım, müşteri tarafından doğrudan değerlendirilebilir ve geri bildirim alınabilir. Bu, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında yazılımın test edilmesini ve müşteri geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmesini sağlar. Böylece, proje sonunda müşteri ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren, hatasız ve kullanışlı bir ürün ortaya çıkar.

Müşteri İşbirliği

Agile Manifesto'nun üçüncü değeri, sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri işbirliğini öne çıkarır. Agile yaklaşımlarında, müşteri sürekli olarak projenin bir parçası olur ve düzenli geri bildirim sağlar. Bu işbirliği, müşteri beklentilerinin tam olarak anlaşılmasını ve projenin doğru yolda ilerlemesini sağlar. Müşteri ile yapılan düzenli toplantılar, değişen ihtiyaç ve önceliklere hızlı bir şekilde yanıt verilmesini mümkün kılar. Müşteri işbirliği, projenin başlangıcında belirlenen gereksinimlerin dışında kalan, ancak proje boyunca ortaya çıkan yeni ihtiyaçların da karşılanmasını sağlar. Bu sayede, müşteri memnuniyeti artar ve projenin başarısı garanti altına alınır.

Değişime Yanıt Verme

Agile Manifesto'nun dördüncü ve son değeri, bir planı takip etmekten ziyade değişime yanıt vermeyi vurgular. Yazılım projelerinde değişim kaçınılmazdır ve Agile, bu değişimleri bir tehdit olarak görmek yerine bir fırsat olarak değerlendirir. Esnek planlama ve kısa geliştirme döngüleri sayesinde, Agile ekipleri yeni bilgiler ve değişen koşullar doğrultusunda projelerini sürekli olarak uyarlayabilirler. Bu yaklaşım, projelerin başlangıçta belirlenen planlara körü körüne bağlı kalmasını engeller ve müşteri için en yüksek değeri üretmeye odaklanır.

Agile'ın 12 Temel Prensibi

 1. İlk ve en önemli öncelik, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla erken ve sürekli yazılım teslimi yapmaktır. Bu yaklaşım, müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesini ve yazılımın sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 2. Gereksinim değişiklikleri, ne kadar geç olursa olsun, memnuniyetle kabul edilir. Agile süreçleri, müşterinin rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olacak değişikliklere karşı esneklik gösterir. Değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamak, projenin başarısını artırır.
 3. Çalışan yazılımın birkaç haftadan birkaç aya kadar, tercihen kısa zaman aralıklarında, düzenli olarak teslim edilmesi hedeflenir. Kısa teslimat döngüleri, müşteri geri bildirimlerinin hızlı bir şekilde alınmasını ve yazılımın sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 4. İş insanları ve geliştiriciler projede günlük olarak birlikte çalışmalıdır. Bu işbirliği, proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan bilgi ve kaynakların paylaşılmasını sağlar. Günlük toplantılar ve etkileşimler, projenin doğru yönde ilerlemesini garanti eder.
 5. Projeler, motive olmuş bireyler etrafında inşa edilmelidir. Gerekli ortam ve destek sağlanarak, onlara verilen işi tamamlama güveni verilmelidir. Motive olmuş ekipler, daha verimli ve etkili çalışır, bu da projenin başarısını artırır.
 6. En etkili ve verimli bilgi aktarımı, yüz yüze yapılan konuşmalarla gerçekleşir. Yüz yüze iletişim, yanlış anlamaları önler ve bilgi akışını hızlandırır. Bu, ekip üyeleri arasında güçlü ilişkiler kurulmasına ve işbirliğinin artmasına yardımcı olur.
 7. İlerleme ölçütü olarak kullanılır. Çalışan yazılım, projedeki ilerlemeyi gösterir. Projenin her aşamasında çalışan yazılım parçalarının teslim edilmesi, projenin doğru yolda olduğunu ve hedeflere ulaşıldığını gösterir.
 8. Agile süreçleri, sponsorluklar, geliştiriciler ve kullanıcılar, sürdürülebilir bir hızda süresiz olarak ilerleyebilmelidir. Sürdürülebilir bir tempo, ekip üyelerinin uzun vadede verimli ve motive kalmasını sağlar.
 9. Teknik mükemmellik ve iyi tasarım sürekli olarak artırılmalıdır. Yüksek teknik standartlar ve kaliteli tasarım, yazılımın esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırır. Bu da uzun vadede yazılımın bakımını ve geliştirilmesini kolaylaştırır.
 10. Yapılmayan işin, yapılan iş kadar önemli olduğunun farkında olarak, gereksiz işleri en aza indirgemek gereklidir. Basitlik, yazılımın karmaşıklığını azaltır ve geliştirme sürecini hızlandırır. Gereksiz özellikler ve işlemlerden kaçınmak, projeyi daha yönetilebilir hale getirir.
 11. En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar, kendi kendine organize olan takımlardan çıkar. Özerk ekipler, daha yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilir. Bu ekipler, projede karşılaşılan zorluklara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilir.
 12. Takım, daha etkili olmak için düzenli aralıklarla nasıl daha etkili olacağına dair düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar. Düzenli geri bildirim oturumları, ekiplerin sürekli olarak gelişmesini ve performanslarını artırmasını sağlar.

Agile Yöntemleri

Agile metodolojisi, çeşitli yöntemler ve frameworkler kullanılarak uygulanabilir. Agile frameworkleri, yazılım geliştirme süreçlerini daha esnek, uyumlu ve müşteri odaklı hale getirmek amacıyla kullanılan yapılandırılmış yöntemlerdir. Bu frameworkler, ekiplerin iş süreçlerini düzenlemelerine, iş akışlarını optimize etmelerine ve müşteri gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olur.

İşte en yaygın kullanılan Agile frameworkleri ve detayları:

Scrum

Scrum, projeleri kısa döngüler halinde yöneterek her döngü sonunda çalışan bir ürün ortaya koyan bir Agile frameworküdür. Bu döngüler, genellikle iki ila dört hafta süren Sprint'ler olarak adlandırılır. Scrum, belirli roller, etkinlikler ve eserler etrafında organize edilmiştir.

Kanban

Kanban, iş akışını görselleştiren ve sürekli iyileştirme sağlayan bir Agile frameworküdür. Kanban panoları, ekiplerin iş yüklerini daha iyi yönetmelerine ve işlerin hangi aşamada olduğunu net bir şekilde görmelerine yardımcı olur.

Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP), yazılım geliştirme sürecinde müşteri katılımını artıran ve sürekli teslimat sağlayan bir Agile frameworküdür. XP, yazılımın kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

Lean

Lean, israfı minimize eden ve değer akışını optimize eden bir Agile frameworküdür. Lean, yazılım geliştirme süreçlerinde gereksiz işlemleri ortadan kaldırarak verimliliği artırmayı hedefler.

SAFe (Scaled Agile Framework)

SAFe, büyük ölçekli organizasyonlarda Agile yöntemlerinin uygulanmasını sağlayan bir frameworkdür. SAFe, birçok takımın koordineli bir şekilde çalışmasını ve büyük projelerin yönetilmesini sağlar.

Agile Çalışmanın Önemi

Agile metodolojisi, yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırır. Sürekli geri bildirim döngüleri ve düzenli yazılım teslimatları, müşterilerle uzun vadeli ilişkilerin güçlenmesini sağlar. Değişen gereksinimlere hızlı uyum sağlama yeteneği, projelerin piyasa değişikliklerine ve müşteri taleplerine hızla yanıt vermesini mümkün kılar.

Ekip üyeleri arasındaki sürekli iletişim ve işbirliğini teşvik eden bu yaklaşım, ekip içindeki etkileşimi artırır ve ortak bir hedefe odaklanmayı sağlar. Kısa iterasyonlar ve sürekli geri bildirim ile yazılım kalitesini ve genel proje verimliliğini artırır.

Projelerdeki risklerin erken dönemde tespit edilip yönetilmesine yardımcı olur. Ekiplerin düzenli olarak performanslarını değerlendirmelerine ve sürekli iyileştirme yapmalarına olanak tanır. Bu metodoloji, ekip üyelerinin proje boyunca daha motive ve bağlı hissetmelerini sağlar.

BOOTCAMP

Partner şirketlerimiz, kendilerine özel Patika bootcamp’lerinden toplu işe alım yapıyor. Bu ücretsiz bootcamp'lere katıl, başarıyla mezun ol, ve hemen işe başla! Şu ana kadar binlerce kişi bootcamp'lerden sonra en iyi şirketlerde işe girdi.

Başvurulara açık programlarımız